® Bilhistorisk Tidsskrift  NR. 40  -  EFTERÅR 1974     side    3

  

Kom ud af busken

 

 For et par numre siden forsøgte jeg at få sektionsledere og registratorer til at give livstegn fra sig og skrive lidt til bladet. Jeg har også forsøgt at provokere ved i hvert blad at bringe lidt fra FIAT Registret. Helt uden held. Der er ikke én der har ladet høre fra sig (bortset fra nogle meddelelser om adresseforandringer).
   Mon ikke vi skal sætte sagen lidt hårdt op nu. Der skal nok være nogle af sektionerne og registrene der udfører et arbejde, men andre er sygnet mere eller mindre hen, og det er i hvert fald ikke morsomt for ny medlemmer at de tror der er en sektion som tager sig af deres specielle mærke når de i bedste fald ingen reaktion får hvis de henvender sig, og i værste fald bliver mere eller mindre afvist.
   Omvendt skal det indrømmes at der er nogle af dem der tager initiativet til en sektion eller et register som får en spand koldt vand i hovedet, når ingen mærkeejere giver sig til kende.

 

   For at sige det klart og tydeligt: Jeg vil gerne høre fra hver enkelt sektion og hvert enkelt register inden næste nummer af Bilhistorisk Tidsskrift. I modsat fald må jeg opfatte det sådan at vedkommende sektion eller register er ophørt med at fungere, og så bliver det slettet på side 2.
   Det gør ikke noget det bliver kortfattet; skriv bare nogle linjer om hvilke aktiviteter der er i gang. Hvis det kun består i et register over eksemplarer i Danmark af et bestemt mærke er det en ærlig sag, men lad os høre om det.

                                          Ole Riisager

Afgifterne

Ved redaktionens slutning kunne vi konstatere at medlemstallet trods et betragteligt antal restanter som var blevet slettet havde nået rekord med 653. Ret forbavsende at det kan blive ved med at stige, og så i disse tider.
   Desværre er der kun kommet udfyldte spørgeskemaer fra en tredjedel af medlemmer til brug ved den ny henvendelse til myndighederne om afgiftslempelser for vore gamle køretøjer. Og af de indsendte er et uhyggeligt stort antal ubrugelige fordi de er udfyldt med afgiftsbeløb der er helt hen i det blå. Det skulle dog ikke være så vanskeligt at se på kvitteringerne og så i øvrigt huske at det der spørges om er helårsafgiften efter den seneste 50 procents forhøjelse.
   Hvis du ikke allerede har indsendt skemaet, så gør det omgående, og sørg for at udfylde det korrekt, så bestyrelsen har et rimeligt materiale at arbejde med. Det er til dit eget bedste.
   I Norge har stortinget vedtaget at biler som er ældre end årgang 1929 simpelt hen tages ud af afgiftsmyndighedernes kartotek så de med tilbagevirkende kraft fra nytår i år er fritaget for enhver form for afgift.