Alle besøgende på hjemmesiden har her adgang til at søge i registret over Dansk Veteranbil Klubs bilbrochuresamling, men kun medlemmer af DVK kan, ved henvendelse til klubbens sekretær med oplysning om medlemsnummer, rekvirere fotokopi af brochuren mod en mindre betaling.
Ved brochurer, der omfatter alle modeller, er dette anført i stedet for hver enkelt model. Hvor der har været tvivl om årgangen, kan angivelsen i rubrikken under Årgang være tilføjet et spørgsmålstegn eller den kan være tom.

Der er pr. marts 2015 registreret  11.100 brochurer. Da der ofte tilgår klubben brochurer, vil der løbende komme opdateringer og suppleringer.